Privacy- en cookiebeleid

Deze website kan worden gecompenseerd door bedrijven die worden vermeld via advertenties, partnerprogramma’s of anderszins. Alle verwijzingen naar producten, tarieven of websites van derden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Doe het juiste onderzoek voordat u deelneemt aan aanbiedingen van derden.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid ontwikkeld, zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid.

Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.

We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken met het doel de door ons gespecificeerde doeleinden te vervullen en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene verkrijgen of zoals wettelijk vereist.

We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor het bereiken van die doeleinden.

We verzamelen persoonlijke informatie op wettige en eerlijke wijze en, in voorkomend geval, met medeweten of toestemming van de betrokkene.

Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.

We zullen persoonlijke informatie beschermen door middel van redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

We zullen informatie voor klanten gemakkelijk beschikbaar maken over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van ons bedrijf in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Gebruiksvoorwaarden website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal te downloaden
(informatie of software) op Smartmentor.be’s website voor persoonlijke,
alleen niet-commerciële tijdelijke bezichtiging. Dit is het verlenen van een licentie,
geen eigendomsoverdracht en onder deze licentie mag u niet:

i. de materialen wijzigen of kopiëren;
ii. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
iii. proberen de software op de website van Smartmentor.be te decompileren of reverse-engineeren;
iv. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
v. breng het materiaal over naar een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server.
b. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door smartmentor.be worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op de website van smartmentor.be wordt geleverd “zoals het is”. smartmentor.be geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder garandeert smartmentor.be geen verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Smartmentor.be of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op smartmentor.be’s internetsite, zelfs als smartmentor.be of een geautoriseerde vertegenwoordiger van smartmentor.be mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

Het materiaal dat op de website van smartmentor.be verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. smartmentor.be garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. smartmentor.be kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. smartmentor.be doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Smartmentor.be heeft niet alle sites die zijn gelinkt naar zijn internetsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat smartmentor.be de site onderschrijft. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in deebruiksvoorwaarden van de site

Smartmentor.be kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van smartmentor.be wordt beheerst door de wetten van Europa, België / Brussel. Ongeacht de wetsconflictbepalingen.

9. Juridische leeftijd

U mag de Services niet gebruiken en mag de Voorwaarden niet accepteren als 1) u niet meerderjarig bent om een bindend contract aan te gaan met smartmentor.be, of 2) u een persoon bent die geen toegang heeft tot de ‘Services’ volgens de wetten van Europa of andere landen, waaronder het land waarin u woont of van waaruit u de diensten gebruikt.

Als u in een land in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, heeft u de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming onder andere het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, ons deze te laten wissen en / of te verwijderen. Als u toegang wilt hebben tot uw persoonlijke gegevens (of die er zijn) die door ons worden beheerd met betrekking tot adverteren op de site, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@smartmentor.be.

Als u een lijst wilt zien van de advertentiepartners waarmee we samenwerken of als u wilt wijzigen welke van die partners uw gedrag volgen met behulp van cookies, dient u dit per mail aan te vragen op contact@smartmentor.be.

Smartmentor is én zal altijd gratis blijven.

Hoewel, deze artikels schrijven en gratis publiceren vraagt tijd én de website online houden kost geld.

Hebben de boekverslagen je geholpen en wil je graag een gift doen? Dan kan dit via onderstaande knop.

Hartelijk dank!